"Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur."

30 Eylül 1924 - Erzurum

Twitter Instagram Twitter

www.kemalataturkdiyorki.com